Bild, konst och estetiska lärprocesser med självständigt arbete – Bildpedagogik I 5 p

Tisdag 26 maj 2012 13:00-17:00Status: Rättning pågår

Rätta tenta

Välkommen att börja rätta tenta i Marknadsöring I 30p.

Du rättar tentan genom att poängsätta tentandernas svar. När du är klar avslutar du rättningen genom att välja Slutför rättning.

Hur vill du rätta din tenta?

  • Du rättar en tentafråga i taget. För varje tentafråga rättar du alla inkomna svar och går sedan vidare till nästa tentafråga.

    Om flera tentander lämnat exakt samma svar på frågan, rättar du svaret för alla tentander på en gång.
  • Du rättar en tentand i taget. För varje tentand rättar du alla frågor och går sedan vidare till nästa tentand.

    Om flera tentander lämnat exakt samma svar på en fråga, förs den poäng du tilldelat svaret automatiskt över till alla andra tentander som lämnat samma svar på frågan. När du påbörjar rättningen av en tentand kan poängen därför redan vara ifylld på vissa frågor, då du tidigare rättat svaret för en annan tentand.

  • Du kan när som helst under rättningen ändra hur du vill rätta tentan genom att växla mellan valen ovan.
OK