Företagsekonomi A

Onsdag 1 mars 2012 kl 20:00 - 23:00Status: Schemalagd

Skapa din tenta

Välj hur du vill skapa din tenta.

  • Börja med en tenta med ett tomt försättsblad och utan frågor.
  • Välj en tidigare tenta som du varit examinator på eller som delats med dig och använd den som utgångspunkt för din nya tenta.
OK