Prova att göra en e-tenta nu!

EXIA E-tentor genomförs normalt i särskilt utrustade tentamenssalar.

Här har du möjlighet att prova att genomföra en e-tenta. Fördelen med att genomföra en e-tenta här är att du får en chans att lära dig hur applikationen fungerar och vilka möjligheter som finns.

På så vis är du bättre förberedd när du genomför din första riktiga e-tentamen och kan helt fokusera på frågorna och dina svar. Du kan prova e-tentan så många gånger du vill. Du kan prova att göra e-tenta både på svenska och på engelska.

Provtentorna rättas inte och du får inga poäng eller betyg. Resultatet av provtentorna visas därför inte någonstans. Däremot finns ett facit till frågorna. Länken till facit visas när du lämnat in tentan.

Lycka till!


GÖR EN E-TENTA NU!